Kromě vody a oxidu uhličitého dochází při chodu dieselového motoru i k produkci pevných částic sazí. Těch diesel vyprodukuje až 200krát více než „benzín“. Problémem je, že jde o částice, které pronikají hluboko do plic člověka a přispívají ke vzniku alergií či dokonce rakoviny. Účinnou možnost, jak je včas zachytit, představuje DPF filtr.

Charakteristika DPF filtru

Jedná se o mechanický filtr, jehož filtrační vložka připomíná včelí plástev. Nachází se v blízkosti motoru a dokáže zachycovat částice kovu či minerální částečky z paliva a oleje. Dříve či později se však i tento filtr zanese – tehdy „nastupuje“ řídící jednotka, která upraví chod motoru tak, aby se dočasně zvýšila teplota výfukových plynů (na cca 650 ° C), které by měly zachycené částečky vypálit.

Úloha řidiče v procesu aktivní regenerace DPF filtru

Tento proces se nazývá aktivní regenerace a neobejde se bez pomoci ze strany řidiče vozidla. Ta spočívá v zhruba 15-ti minutové plynulé jízdě ve středních otáčkách a se zařazeným vyšším převodovým stupněm. Každému je jasné, že takový styl jízdy není vždy možné přizpůsobit potřebám vozidla. Pokud se však aktivní regenerace opakovaně ignoruje a nedodržuje, může dojít k úplnému zanesení DPF filtru, ke ztrátě výkonnosti vozu a v nejhorším případě i ke zničení jeho motoru.

Jak jinak vyčistit filtr? Takto ne

V případě, kdy se aktivní regenerace stává neúčinnou, je nutné DPF filtr vyčistit jinak. Důkladně varujeme před domácím vypalováním, případně čištěním pomocí různých žíravin! Hrozí při nich poškození filtru jako takového a také velké riziko ohrožení zdraví a životního prostředí. Ne zrovna vhodné jsou i jiné metody, které se však běžně na čištění filtrů aplikují:

• Při čištění aditivy se tato nalijí s palivem do nádrže. Při hoření pomáhají ničit částice z olejů a paliva, další (karcinogenní) však produkují.

• Čištění ultrazvukem probíhá formou imploze mikrobublin v roztoku, do kterého je filtr ponořen. Metoda však není účinná při velmi znečištěných filtrech a při samotné implozi navíc hrozí poškození filtru.

• Čištění horkým vzduchem představuje invazivní metodu, při které je třeba filtr rozřezat a vypálit. Nevýhodou je navždy narušená celistvost a velké riziko porušení stěn filtru.

Která metoda je opravdu účinná?

Metodu, při které netřeba filtr demontovat, řezat ani ho podrobovat výbuchu či působení žíravin a přitom díky ní dosáhneme maximální úspěšnost, můžeme klidně pokládat za opravdu účinnou.
Takové efektivní čištění lze dosáhnout pomocí speciálního certifikovaného zařízení, které s DPF filtrem po napojení na něj vytvoří uzavřený okruh. Filtr dokáže zbavit i jinak neodstranitelných mechanických částic a částic z olejů a nafty. Kvalita čistícího procesu je spolehlivě měřitelná před i po čištění díky kontrole protitlakem.
Taková repase DPF filtru je efektivnější než jiné metody včetně koupě filtru nového, která představuje finančně úplně nejnáročnější řešení problémů s DPF filtrem.

CategoryBLog
Napísať komentár:

*

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

© 2015 DeeDESIGN | MADE WITH LOVE! Všeobecné podmienky

logo-footer

BUĎME STÁLE V KONTAKTE: