Osobní automobil

Vyčištění DPF filtru na osobní automobil

 • Je-li filtr natolik poškozen, že jeho vyčištění není možné, platí zákazník pouze diagnostickou část procesu – 650Kč
 • Je-li filtr v pořádku a proces čištění proběhne, nepřipočítává se tato částka k celkové částce za čištění.

Kamión / Autobus

Vyčištění DPF filtru na kamión nebo autobus

 • Je-li filtr natolik poškozen, že jeho vyčištění není možné, platí zákazník pouze diagnostickou část procesu – 1300Kč
 • Je-li filtr v pořádku a proces čištění proběhne, nepřipočítává se tato částka k celkové částce za čištění.

Cena za montáž a demontáž filtru závisí na typu automobilu. U osobních automobilů dokážeme zajistit montáž a demontáž filtru v rámci našich prostor.

Ceny a platební podmínky

 1. Ceník:
  vyčištění DPF filtru 4000, – Kč s DPH
  vyčištění FAP flitru 4000, – Kč s DPH
  vyčištění katalyzátoru 4000, – Kč s DPH
  vyčištění FAP filtru spojeného s katalyzátorem (rozebíratelný) – 8000, -KČ s DPH
  normohodina 750, – KČ s DPH
  diagnostika 750, – KČ s DPH
  (Diagnostika se neúčtuje, pokud byl filtr demontován v DPF PRO)
  nucená regenerace pokud nebyl filtr / katalyzátor demontován v DPF PRO- 1375, – KČ s DPH
 2. Není-li vyčištění filtru / katalyzátoru možné, a to i přesto, že DPF PRO provedl veškeré příslušné úkony
  potřebné k vyčištění, vyúčtuje DPF PRO zákazníkovi 1000, – KČ s DPH.
 3. Cena za montáž a demontáž filtru se odvíjí od typu automobilu a s tím související náročnosti úkonu.
 4. Celková částka za veškeré činnosti je vypočítávána dle ceníku platného ke dni podpisu předávacího
  protokolu.
 5. Platby jsou prováděny převodem na účet dodavatele. Platba je považována za uskutečněnou připsáním příslušné částky na účet dodavatele v jeho bance.
 6. Zákazník bere na vědomí a akceptuje, že je povinen uhradit fakturu na účet dodavatele uvedený na faktuře a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. Splatnost faktury je 7 dní od jejího vystavení.
 7. Přílohou faktury je dodavatelem vystavený protokol o převzetí filtru / katalyzátoru dodavatelem, jakož i protokol o stavu filtru / katalyzátoru obsahující hodnoty naměřené před vyčištěním a po vyčištění.
 8. V případě prodlení s jakoukoliv platbou má dodavatel nárok účtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý den zpoždění platby.